چسب 2.5 Delta

 

گد محصول 2051
عرض 2.5 سانتی متر
متراژ 90 یارد
ضخامت 50 میکرون

 

 

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.

چسب 2.5 Delta

 

گد محصول 2051
عرض 2.5 سانتی متر
متراژ 90 یارد
ضخامت 50 میکرون

 

 

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.