فروش عمده انواع برگ های تزئینی طبیعی : سیکاس ، آرالیا ، اسپارا ، گردی ، استر ، ازگیل  و …

نمایش دادن همه 26 نتیجه

برگ اکالیپتوس

برگ اکالیپتوس

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

اسپارا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ آرالیا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ عبایی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ شمشیری

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ استرزیا

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ ازگیل

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

کاج رشتی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

کردلین قرمز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

برگ بامبو

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

پالم

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

کاج لاوسن

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

گردی

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.
برگ تزئین گل

نخل مرداب

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.