سبد گل 3 سایز مربع 1003

 

کد محصول 1003
واحد فروش  سری 3 سایز
ابعاد سایز بزرگ کفه 30 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز متوسط کفه 25 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز کوچک کفه 20 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگ نارنجی-قهوه ای

قیمت 3 سایز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.

سبد گل 3 سایز مربع 1003

 

کد محصول 1003
واحد فروش  سری 3 سایز
ابعاد سایز بزرگ کفه 30 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز متوسط کفه 25 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز کوچک کفه 20 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگ نارنجی-قهوه ای

قیمت 3 سایز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.