سبد گل تک سایز 1045

 

کد محصول 1045
ابعاد تقریبی گرد عرض 15 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد تقریبی بیضی عرض 20 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد تقریبی مربع عرض 15 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگ قهوه ای-نارنجی

 

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.

سبد گل تک سایز 1045

 

کد محصول 1045
ابعاد تقریبی گرد عرض 15 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد تقریبی بیضی عرض 20 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد تقریبی مربع عرض 15 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگ قهوه ای-نارنجی

 

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود میشود.