الیاف گونی

 

عرض 50 سانتی متر
متراژ تقریبی 5 متر

قیمت هر رول

170,000 تومان

الیاف گونی

 

عرض 50 سانتی متر
متراژ تقریبی 5 متر

قیمت هر رول

170,000 تومان