الیاف گونی

 

عرض50 سانتی متر
متراژ تقریبی5 متر

قیمت هر رول

170,000 تومان

الیاف گونی

 

عرض50 سانتی متر
متراژ تقریبی5 متر

قیمت هر رول

170,000 تومان