سبد گل 3 سایز گرد 1001

 

کد محصول1001
واحد فروش سری 3 سایز
ابعاد سایز بزرگکفه 30 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز متوسطکفه 25 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز کوچککفه 20 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگنارنجی-قهوه ای

قیمت 3 سایز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.

ناموجود

سبد گل 3 سایز گرد 1001

 

کد محصول1001
واحد فروش سری 3 سایز
ابعاد سایز بزرگکفه 30 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز متوسطکفه 25 ارتفاع 12 سانتی متر
ابعاد سایز کوچککفه 20 ارتفاع 12 سانتی متر
رنگنارنجی-قهوه ای

قیمت 3 سایز

در حال حاضر این محصول موجود نیست و به زودی موجود می‌شود.

ناموجود